วิธีการสมัคร CAT888

เริ่มต้นเข้ามาที่ cat888.bet ที่หน้าแรก จะพบกับหน้าลงทะเบียนแบบนี้ ให้เลื่อนลงไปข้างล่างจะพบกับฟอร์มลงทะเบียน ให้ใส่เบอร์โทรลงไป และกรอกรหัส แล้วกดต่อไป และหน้าถัดไปนี้ให้กรอก otp แล้วกดต่อไป หน้านี้ให้กรอกชื่อ นามสกุล...

Read More